LEGISLACJA

LEGISLACJA

Wszystkie pojazdy AIXAM sprzedawane w Polsce przez firmę Multimotors posiadają europejską oraz polską homologację zatwierdzoną przez Ministertwo Transportu oraz ITS (Instytut Transportu Samochodowego). Przy zakupie pojazdu Aixam wydawany jest pełen pakiet dokumentów koniecznych do rejestracji pojazdu.

 

PRZEPISY

 

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 Roz. 1. Art. 6. stwierdza, iż do prowadzenia pojazdu z homologacją L6e obecnie L6eBP uprawniają następujące kategorie prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D oraz T. 

 

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 Roz. 1. Art. 8 stwierdza następujący minimalny wiek kierowcy:

        1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. AM;

        2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1, B1 i T;

 

 

KARTA MOTOROWEROWA

 

Dz. U. 2011 Nr. 30 poz. 151. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

Art. 133.2.
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

 

HOMOLOGACJA

 

Pojazdy Aixam posiadają europejską i polską homologację w kategorii L6e lub L7e. Zgodnie z posiadaną homologacją pojazdy te rejestrowane są w Polsce w klasie pojazdów:

- L6e (pojazd samochodowy inny, czterokołowiec lekki)
- L7e (pojazd samochodowy inny, czterokołowiec).


Stopniowo dyrektywa 2002/24/EC jest zastępowana przez nową dyrektywę UE 168/2013/EU. Podstawowe zmiany:

 

Dawne rozporządzenie 2002/24/EC

Nowe rozporządzenie 168/2013/EU

Kategoria

L6e

L6eBP

Prędkość maksymalna

45 km/h

45 km/h

Maksymalna moc

4 kW (5.4 hp)

6kW (8.15 hp)

Masa własna

350kg (bez paliwa i akcesoriów) 

425kg (z paliwem)

 

Dawne rozporządzenie 2002/24/EC

Nowe rozporządzenie 168/2013/EU

Kategoria

L7e

L7eCP

Prędkość maksymalna

--

90 km/h

Maksymalna moc

15 kW (20.3 hp)

15 kW (20.3 hp)

Masa własna

400kg (bez paliwa i akcesoriów)

450kg (with fuel)

RF