LEGISLACJA

LEGISLACJA

Wszystkie pojazdy AIXAM sprzedawane w Polsce posiadają europejską oraz polską homologację zatwierdzoną przez Ministertwo Transportu oraz ITS (Instytut Transportu Samochodowego). Przy zakupie pojazdu Aixam wydawany jest pełen pakiet dokumentów koniecznych do rejestracji pojazdu.

 

PRZEPISY

 

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 Roz. 1. Art. 6. stwierdza, iż do prowadzenia pojazdu z homologacją L6e obecnie L6eBP uprawniają następujące kategorie prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D oraz T. 

 

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 Roz. 1. Art. 8 stwierdza następujący minimalny wiek kierowcy:

        1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. AM;

        2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1, B1 i T;

 

 

KARTA MOTOROWEROWA

 

Dz. U. 2011 Nr. 30 poz. 151. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

Art. 133.2.
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

 

HOMOLOGACJA

 

Pojazdy Aixam posiadają europejską i polską homologację w kategorii L6e. Zgodnie z posiadaną homologacją pojazdy te rejestrowane są w Polsce w klasie pojazdów:

- L6e (pojazd samochodowy inny, czterokołowiec lekki)


Z DNIEM 15 stycznia 2013 roku zostało uchwalone nowe rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady Unii Europejskiej nr 168/2013/eu, które w polsce weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i tym samym zastąpiło starą dyrektywę 2002/24/Ec.

Do kluczowych zmian należą:


 

Dawne rozporządzenie 2002/24/EC

NOWE rozporządzenie 168/2013/EU

Kategoria

L6e

roz. 1, art. 4, p. 2, pod. f - L6eBP

Prędkość maksymalna

45 km/h

45 km/h

Maksymalna moc

4 kW (5.4 hp)

6kW (8.15 hp)

Masa własna

350 kg (bez paliwa i akcesoriów) 

425 kg (z paliwem)