Legislacja

KTO MOŻE BYĆ KIEROWCĄ POJAZDU AIXAM?

Dowiedź się więcej o przepisach dotyczących pojazdów Aixam i znajdź odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

CZYM JEST POJAZD CZTEROKOŁOWYC?

Pojazdy Aixam to pojazdy czterokołowe homologowane w kategorii:

L6eBP - czterokołowiec lekki

 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku stare rozporządzenie 2002/24/CE zostało zastąpione nowa dyrektywą unijną UE 168/2013/EU, która wprowadziła następujące zmiany:

zmiana nazwy homologacji z L6e na L6eBP
zmiana maksymalnej mocy pojazdu z 4 kW na 6 kW (tylko dla homologcji L6eBP);
zmiany masy własnej pojazdu z 350 kg na 425 kg dla L6eBP

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIAĆ ABY BYĆ KIEROWCĄ POJAZDU AIXAM?

POJAZD CZTEROKOŁOWY LEKKI Z HOMOLOGACJĄ L6eBP:

musisz mieć ukończone 14 lat (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 Roz. 1. Art. 8)
posiadać jedną z następujących kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D lub T (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 Roz. 1. Art. 6.)
 


KARTA MOTOWEROWA A POJAZD CZTEROKOŁOWY

Dz. U. 2011 Nr. 30 poz. 151. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami art. 133.2.:

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów dotyczących pojazdów czterokołowych w Polsce kliknij tutaj